Ga voor zekerheid met onze ervaring! Werk zonder problemen met onze diensten Wij verzorgen ook trainingen met expertise voor uw medewerkers op maat Altijd en overal toegang tot uw bedrijfsdata met alle belangrijke gegevens voor uw medewerkers Optimaliseer teamwork en projectrendement met hosted SharePoint 2010 SharePoint Hosting is effectief en veilig informatie delen met uw medewerkers

Notice and takedown

U kunt hier uw klachten melden.

Notice & Take Down procedure van SharePointHosting.nl

Notice and takedownA. Wanneer SharePointHosting.nl een door haar als serieus te kenmerken klacht ontvangt via het daartoe strekkende klachtenformulier, zal zij zich inspannen dit zo snel mogelijk te bevestigen aan de melder. Voor zover mogelijk controleert SharePointHosting.nl de gegevens die door de melder zijn verstrekt, bij ontbrekende of onjuiste gegevens wordt de melder om aanvullende gegevens verzocht.

B. In het geval dat de klacht zich richt op informatie die niet of niet meer online blijkt te staan, dan wel dat de betreffende informatie bij een ander bedrijf wordt gehost, dan zal SharePointHosting.nl de melder daarvan in kennis stellen. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

C. Indien de klacht zich richt tegen een klant van SharePointHosting.nl en deze is nog niet op een voor SharePointHosting.nl bekend zijnde wijze door de melder op een andere rechtstreekse of onrechtstreekse wijze benaderd, dan zal SharePointHosting.nl de klacht aan de betreffende klant doorgeven. SharePointHosting.nl verzoekt de klant dan om zo snel mogelijk te reageren doch in ieder geval binnen twee werkdagen. SharePointHosting.nl geeft vervolgens het antwoord van de klant weer door aan de melder. De melder kan op zijn beurt naar SharePointHosting.nl reageren of hij het met het gegeven antwoord eens is. De klacht wordt door SharePointHosting.nl verondersteld te zijn afgewikkeld in het geval de melder positief reageert op het gegeven antwoord door de klant, dan wel wanneer zijn reactie daarop uitblijft.
Indien de klant niet binnen de gestelde periode van twee werkdagen inhoudelijk op de klacht reageert dan kan SharePointHosting.nl de volgende procedure in werking laten treden.
1. In het geval dat de melder verzocht heeft om verwijdering van het materiaal/uiting/informatie en de klant niet bereid is gehoor te geven aan dit verzoek, dan staat het SharePointHosting.nl vrij om haar eigen inschatting te maken:
1.a. Wanneer SharePointHosting.nl de klacht geheel of ten dele gegrond acht en tot enige vorm van verwijdering, als in de klacht bedoeld, overgaat, maakt zij daarvan melding bij de melder en de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
1.b. Wanneer SharePointHosting.nl zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan SharePointHosting.nl kenbaar maken, waarna SharePointHosting.nl een beslissing neemt. SharePointHosting.nl is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. SharePointHosting.nl informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
1.c. Wanneer SharePointHosting.nl van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2. In het geval dat de melder vraagt om identificatie van de klant die zich niet aan de melder kenbaar wenst te maken, dan staat het SharePointHosting.nl vrij haar afwegingen te maken.
2.a Wanneer SharePointHosting.nl de klacht van de melder gegrond acht en van mening is dat de melder een reëel belang bij identificatie van de klant heeft, dan kan SharePointHosting.nl de gevraagde gegevens geheel of ten dele aan de melder vrijgeven. SharePointHosting.nl meldt hierover aan de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2.b. Wanneer SharePointHosting.nl zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan SharePointHosting.nl kenbaar maken, waarna SharePointHosting.nl een beslissing neemt. SharePointHosting.nl is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. SharePointHosting.nl informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2.c. Wanneer SharePointHosting.nl van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is en deze geen reëel belang dient, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

D. In het geval dat er sprake is van spoedeisende klachten streeft SharePointHosting.nl ernaar om binnen één werkdag de hiervoor genoemde procedure in werking te laten treden en waar mogelijk deze (op onderdelen) te doen versnellen. De melder dient de spoedeisendheid duidelijk gemotiveerd aan SharePointHosting.nl kenbaar te maken binnen het bereik van de door SharePointHosting.nl gehanteerde "klachten aanmeld procedure". SharePointHosting.nl zal, de klacht wegende, bepalen of deze door haar als dusdanig spoedeisend beschouwd wordt.

Winkelwagen: 0 items

Bekijk de inhoud

Neem contact met ons op

Chat met ons

Neem contact op met een van onze gekwalificeerde medewerkers voor meer informatie over onze diensten.

Indicatietool

SharePoint keuze:

Aantal gebruikers:

Vrijblijvend uitproberen

U kunt SharePoint vrijblijvend 30 dagen uitproberen

Gratis aanvragen

Training volgen

Volg nu een professionele SharePoint training

Training aanvragen